May 2019

News

เพลงเพื่อชีวิตคืออะไร

‘เพลงเพื่อชีวิต’ เป็นแนวเพลงอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง สำหรับในประเทศไทยถือกำเนิดขึ้นใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แรกเริ่มเดิมทีเพลงประเภทนี้มีเนื้อหากล่าวถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะชนชั้นล่าง เนื้อหาส่วนใหญ่กล่าวถึง ความยากลำบากในการดำเนินชีวิต, การถูกเอาเปรียบในการทำงาน เป็นต้น เพลงเพื่อชีวิตในยุคถือกำเนิด ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกทุ่ง เช่น น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัด ของสรวง สันติ, เป็นแฟนคนจน ไมค์ ภิรมย์พร, กลิ่นโคนสาบควาย ของ คำรณ สัมบุญณานนท์,…

News

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมจึงถูกเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิต

บทเพลงเพื่อชีวิตในประเทศไทยถือกำเนิด ในปี พ.ศ. 2480 ในยุคแรกผู้คนใช้บทเพลงเป็นภาพสะท้อนความอดอยากของผู้คน ที่มาจากการโกงกินของนักการเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 เป็นยุครุ่งเรืองของเพลงเพื่อชีวิต ในขณะเดียวกันก็มีการปิดกั้นเพลงบางเพลงด้วยการสั่งห้ามไม่ให้ออกอากาศ โดยฝีมือของรัฐบาลทหาร จอมพล ป. พิบูลสงคราม นอกจากนี้สถานีวิทยุบางสถานีก็โดนสั่งปิดไปอย่างไร้เหตุผล แต่อะไรที่ยิ่งถูกห้าม คนก็ยิ่งขวนขวายอยากหามาฟัง ด้วยเหตุนี้เทปกับแผ่นเสียงจึงขายดีมาก ต่อมาวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เป็นช่วงเวลาแตกหักของประเทศไทย…

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมจึงถูกเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิต 0 100 0